7 Δεκ 2012

Διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ (τελική μορφή, μετά την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη)